جامع ترین نرم افزار ارسال اس ام اس تبلیغاتی درکشور
03131324000-9 (10 خط)
logo-samandehi

تعرفه خطوط اختصاصی پیام رسان

خطوط پیام رسان با پیش شماره 3000
تعداد ارقام شماره هزینه(ریال)
غیر رند(تصادفی)
نیمه رند(سفارشی)
رند
14 رقمی 30008090xxxxxx
140,000
290,000
405،000
12 رقمی 30008090xxxx
910،000
1100،000
1،200،000
10 رقمی 30008090xx
1،300،000
1,500,000
تماس بگیرید
8 رقمی 3000xxxx
5،000،000
9،000،000
تماس بگیرید
تعرفه خطوط پیام رسان با پیش شماره 1000
تعداد ارقام شماره هزینه(ریال)
سفارشی
غیر سفارشی
14 رقمی 1000XXXXXXXXXX
350،000
200،000
13 رقمی 1000XXXXXXXXX
900،000
500،000
12 رقمی 1000XXXXXXXX
1،700،000
1،000،000
11 رقمی 1000XXXXXXX
3،300،000
1،750،000
10 رقمی 1000XXXXXX
4،300،000
2،300،000
9 رقمی 1000XXXXX
5،400،000
2،900،000
8 رقمی 1000XXXX
8،000،000
4،800،000
7 رقمی 1000XXX
58،000،000
6 رقمی 1000XX
110،000،000
تعرفه خطوط پیام رسان با پیش شماره 2000
تعداد ارقام شماره هزینه(ریال)
6 رقمی غیر رند تماس بگیرید
7 رقمی غیر رند 18،000،000
8 رقمی غیر رند 12،500،000
9 رقمی غیر رند 5،200،000
10 رقمی غیر رند 3،600،0000
11 رقمی غیر رند 2،000،000
12 رقمی غیر رند 1،450،000
تعرفه خطوط پیام رسان با پیش شماره 5000
تعداد ارقام شماره هزینه(ریال)
8 رقمی غیر رند 2،900،000
9 رقمی غیر رند 1،250،000
10 رقمی غیر رند 800،000
11 رقمی غیر رند 630،000
12 رقمی غیر رند 440،000
13 رقمی غیر رند 270،000
14 رقمی غیر رند 150،000
تعرفه خطوط پیام رسان با پیش شماره 021
تعداد ارقام شماره هزینه(ریال)
8 رقمی استان تهران – متناظر با شماره تلفن ثابت 1،200،000
4 رقمی استان تهران – متناظر با شماره تلفن ثابت 6،500،000
5 رقمی استان تهران – متناظر با شماره تلفن ثابت 5،500،000
سایر شماره ها 021000XXXXXXX شماره های غیر متناظر – سایر شماره ها 1،000،000