جامع ترین نرم افزار ارسال اس ام اس تبلیغاتی درکشور
03131324000-9 (10 خط)

خدمات پیام کوتاه

دفترچه تلفن

سرویس ارسال اس ام اسشرکت عصر آسیا دارای یک دفتر چه تلفن پیشرفته می باشد که تمام انتظارات شما را از یک دفترچه تلفن برآورده می کند.
در دفترچه تلفن سامانه ارسال اس ام اس شرکت عصر آسیا امکان دسته بندی مخاطبان در قالب گروه های مختلف فراهم شده است . تعداد گروهها و مخاطبان قابل درج در هر گروه نامحدود است و هر مخاطب می تواند به طور همزمان در چند گروه عضو باشد
برای ذخیره سازی گروهی اطلاعات مخاطبان ، امکان وارد کردن اطلاعات از طریق فایل اکسل وجود دارد و اطلاعات موجود در دفترچه تلفن نیز در هر زمان قابل استخراج در قالب فایل اکسل و چاپ می باشد .
همچنین امکان افزودن شماره های لیستی در دفترچه تلفن برای شما مقدور میباشد که در این روش نیازی به وارد کردن مشخصات کامل برای ثبت یک عضو در گروه نیست و فقط با وارد کردن شماره موبایل می توان اعضای گروه را تعریف کرد .
یکی دیگر از امکانات دفترچه تلفن سایت ارسال اس ام اس شرکت عصر آسیا ، افزودن شماره های تصادفی می باشد که این روش به شما این امکان را می دهد که به صورت تصادفی یا اتوماتیک از بین دو شماره یا پیش شماره های متفاوت ، تعدادی شماره را به دست آورده و به شماره های مخاطبین ارسال پیام کوتاه اضافه کنید.